My Business

Creative solutions, creative results.

Το έργο «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, στοχεύει να παρέχει αποτελεσματική πληροφόρηση σχετικά με δράσεις, προγράμματα και σχέδια που υλοποιεί και χρηματοδοτούνται από το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020". 

  • Η Προώθηση της Ενεργού Συμμετοχής: Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών στις δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από την ΓΓΦΠΥ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και άλλες μορφές διαλόγου και συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
  • Η Διάχυση Καλών Πρακτικών: Το έργο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και διάχυση καλών πρακτικών που σχετίζονται με τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια, προγράμματα και δράσεις. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση των πρακτικών και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, το έργο περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και στρατηγικές επικοινωνίας οι οποίες αποτυπώνονται κυρίως στις εξής δράσεις: Ημερίδες Διαβούλευσης για τα Υδατικά Διαμερίσματα, Τεχνικές Συναντήσεις Εργασίας, Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα στα σχολεία για την εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού, Εκπαίδευση- Επιμόρφωση για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και Διαγωνισμό Καινοτόμων Ιδεών  «Νερό, Φύση, Άνθρωπος».

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων έχει στόχο την προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος.

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων υλοποιεί τα έργα:

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και 

Ακτές Κολύμβησης

τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Τομείς Δραστηριότητας

  • Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά

Στόχος: καλή κατάσταση όλων των υδάτων, αντιμετωπίζοντας συνολικά όλες τις χρήσεις και τις υπηρεσίες νερού και συνυπολογίζοντας την αξία του νερού για το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατανάλωση σε παραγωγικούς τομείς.

Πώς: μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

  • Οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

Στόχος : πρόληψη, περιορισμός, αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Πώς: μέσω των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

  • Οδηγία Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική

Στόχος: αειφόρος χρήση των θαλασσών, διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

Πώς: μέσω των διαχειριστικών μέτρων της Θαλάσσιας Στρατηγικής

  • Οδηγία σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Στόχος: προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας 

Πώς: μέσω του ετήσιου Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας

  • Οδηγία για την προστασία των υδάτων από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Στόχος: καθορισμός ευπρόσβλητων περιοχών από νιτρορύπανση

Πώς : προγράμματα μέτρων

  • Κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης υπηρεσιών ύδατος

Στόχος: κοινός τρόπος τιμολόγησης-τιμολόγησης για τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος βελτίωση υπηρεσιών ύδατος, εξοικονόμηση νερού, επαναχρησιμοποίηση, περιορισμός διαρροών

Πώς: έγκριση γενικών κανόνων, μέτρα βελτίωσης υπηρεσιών ύδατος, καθορισμός διαδικασιών και μεθόδου ανάκτησης του κόστους (περιβαλλοντικό κόστος , κόστος υδατικού πόρου)

Στόχος: επίτευξη καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης υδάτων

Πώς: 2.000 σημεία μετρήσεων – ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση

Στόχος: καταγραφή των σημείων υδροληψίας της χώρας

Πώς: βάση γεωχωρικών δεδομένων (συντεταγμένες σημείων υδροληψίας, άδειες χρήσης νερού)

  • Κυκλική οικονομία

Στόχος: ορθολογική διαχείριση υδάτων

Πώς: ανάδειξη καλών πρακτικών διαχείρισης όλων των κατηγοριών χρήσης ύδατος

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων υλοποιεί εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία καθώς έχει μεγάλη ανταπόκριση στους μαθητές και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών.

  Ένα βιωματικό πρόγραμμα για σχολεία που στοχεύει να ενημερώσει, να διασκεδάσει, να εμπνεύσει και να συμβάλει στην υιοθέτηση καλών πρακτικών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια, τα παιδιά κατανοούν την αξία του νερού με ευχάριστο τρόπο. Ειδικά εκπαιδευμένοι παιδαγωγοί συζητούν με τα παιδιά για το νερό καταγράφοντας το υδατικό αποτύπωμα της τάξης μέσα από την Επιρροή, την πλατφόρμα υπολογισμού του υδατικού αποτυπώματος που δημιουργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων .

  Στη συνέχεια με προβολικό σύστημα γίνεται ένα διαδραστικό κουίζ μέσα από το οποίο προσεγγίζονται και αναδεικνύονται θέματα όπως πρακτικές για ορθή χρήση νερού, τρόποι μείωσης σπατάλης νερού, συνήθειες για το σπίτι και το σχολείο αναφορικά με τη χρήση νερού και κυκλική οικονομομία και οφέλη απο την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Στην συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει ο Σταγονούλης, η μασκότ της εκπαιδευτικής δράσης και ακολουθεί θεατρικό παιχνίδι, θεματικό τραγούδι για το νερό και χορός με τα παιδιά. Στο τέλος της δράσης να παιδιά λαμβάνουν μία τσάντα πολλαπλών χρήσεων με ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι και το παραμύθι Οι περιπέτειες της νεράιδας Καλλιρόης και του Αστέρη”.


Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας υλοποιεί ημερίδες Διαβούλευσης με θέμα την "2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών".

Ημερίδα Διαβούλευσης - Αλεξανδρούπολη 17/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Σέρρες 19/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Πάτρα 20/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Λαμία 23/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Αθήνα 24/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Καλαμάτα 26/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Θεσσαλονίκη 30/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Σύρος 31/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας 

Ημερίδα Διαβούλευσης - Κέρκυρα 2/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Ιωάννινα 3/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Κοζάνη 9/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Ναύπλιο 10/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Μυτιλήνη 20/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Μεσολόγγι 22/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Λάρισα 24/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Ηράκλειο 28/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

Για την παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του, δημιουργήθηκε μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας αυτών, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος. Το πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία στον ιστοχώρο του ΥΠΕΝ, ο Μηχανισμός Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατοςμέσω του οποίου ο κάθε πάροχος υπηρεσιών ύδατος, υποχρεούται ετησίως να εισάγει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητά του.

  Η πρόσβαση στο πληροφορικό σύστημα από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος και από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες του κάθε φορέα. Τα παρεχόμενα στοιχεία από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος αξιοποιούνται από τις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σχετικά με το βαθμό υλοποίησης της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος στα υδάτινα συστήματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων για τη σύνταξη της ετήσιας εθνικής έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

Ετήσιες Εθνικές Εκθέσεις για την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος

Καλές πρακτικές για τη διαχείριση των υδάτων  

Ημερομηνία: Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, 6-9 μμ 

Τοποθεσία: Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος  

  Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, τη Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης – ΕΚ ΑΘΗΝΑ, το Δήμο Αγίας Παρασκευής και με την υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν ημερίδα που αφορά τις καλές πρακτικές για τη διαχείριση των υδάτων. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6 Αγία Παρασκευή, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 18:00.  Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να προωθήσει τη συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής καινοτόμων ιδεών και βιώσιμων λύσεων που υποστηρίζουν την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων και να αναζητηθούν λύσεις στις πιεστικές προκλήσεις της λειψυδρίας και της ρύπανσης. Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καινοτόμοι ηγέτες του κλάδου, πολίτες και νέοι με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του νερού.


 Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησαν ο Vice President of Academic Affairs του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Καθηγητής Πάνος Βλαχόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Υδάτων στο ΥΠΕΝ, κ. Δημήτριος Βακάλης. Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης παρουσίασε ο Καθηγητής Μιχάλης Σκούλλος, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια, ακολούθησαν τρεις ομιλίες: o κ. Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος, εκπρόσωπος του κυρίου Λουκά Γεωργαλά, Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία διαχείρισης των υδάτων, η Δρ. Στέλλα Αποστολάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, παρουσίασε τη χρήση φυσικών λύσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων στην εποχή της κλιματικής κρίσης και ο κ. Γιώργος Σαχίνης, Διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας, ΕΥΔΑΠ, παρουσίασε το Αδριάνειο Υδραγωγείο. Τον συντονισμό της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο κ. Θάνος Μπελαλίδης, Επικοινωνιολόγος, Ειδικός σε θέματα Βιωσιμότητας.

CLIMATHON ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή νέων, οι οποίοι εργάστηκαν σε 8 ομάδες εργασίας, πραγματοποιήθηκε το Climathon Αγίας Παρασκευής, ένας διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης νερού και την κλιματική αλλαγή. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος το Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023.  Το Climathon Αγίας Παρασκευής διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, τη Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης – ΕΚ ΑΘΗΝΑ και τον  Δήμο Αγίας Παρασκευής, υπό την αιγίδα του Πράσινου Ταμείου και με την υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του έργου LIFE IP AdaptInGR

  Δύο μέρες νωρίτερα, την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε μία ημερίδα για τις καλές πρακτικές διαχείρισης των υδάτων στον ίδιο χώρο, συγκεντρώνοντας ακαδημαϊκούς, ειδικούς επιστήμονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καινοτόμους ηγέτες του κλάδου, πολίτες και νέους, οι οποίοι μοιράστηκαν ιδέες, απόψεις και βέλτιστες πρακτικές που αφορούν το θέμα.   Η πρόκληση του Climathon Αγίας Παρασκευής 2023 είχε θέμα: «Νερό, Φύση και Άνθρωπος». Οι συμμετέχοντες αναζήτησαν λύσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη φύση και τη βιοποικιλότητα στην πόλη, τα οφέλη ή/και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των επισκεπτών της Αγίας Παρασκευής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης. Η πρόκληση ακολούθησε τη γραμμή της Νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Bauhaus, η οποία επιδιώκει να επανασχεδιάσει πόλεις ανθεκτικές στην Κλιματική Αλλαγή και ταυτόχρονα να τις καταστήσει πρότυπα Βιωσιμότητας, Καλαισθησίας και Ενσωμάτωσης.

     Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις εισηγήσεις ακαδημαϊκών, ερευνητών και επαγγελματιών του χώρου και εργάστηκαν, με σκοπό να αναπτύξουν καινοτόμες και έξυπνες λύσεις. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια και ακόμα δύο παρουσιάσεις, ενώ μία ομάδα μεντόρων υποστήριξαν τους συμμετέχοντες στην παρουσίαση των ιδεών τους. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διακρίθηκαν τρεις ομάδες, οι οποίες έλαβαν και τα νικητήρια έπαθλα. 

      Η 1η ομάδα, «The Rain Project», παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συλλογής βρόχινου νερού σε πολυκατοικίες με στόχο τη χρήση αυτού στο καζανάκι της τουαλέτας, καθώς και σε ορεινές περιοχές με μεγάλη κλήση (π.χ. δασικές εκτάσεις) με στόχο τον περιορισμό απορροής του νερού προς την πόλη και τη χρήση αυτού σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η 2η ομάδα, «H2All», πρότεινε την κατασκευή μιας πλατφόρμας με κοινωνικό χαρακτήρα, η οποία θα περιέχει μετρητές για την εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος, προτείνοντας λύσεις και κίνητρα για τη μείωσή του σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, ενώ παράλληλα θα εκπαιδεύει τους χρήστες για την ορθή χρήση του νερού. Η 3η ομάδα, «AquaGuard», παρουσίασε τη δημιουργία μιας εφαρμογής η οποία θα περιέχει έναν χάρτη με περιοχές όπου δίνεται η δυνατότητα για κομποστοποίηση, ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, λίστα εκδηλώσεων επιμόρφωσης για τη διαχείριση νερού, καθώς και συμβουλές για καλές πρακτικές. Η εφαρμογή θα δίνει κίνητρα στους χρήστες μέσω της συλλογής experience points.


Για περισσότερες πληροφορίες: 

06:00 PM - 06:15 PM
Προσέλευση παρευρισκομένων
06:15 PM - 06:30 PM
Άνοιγμα Εκδήλωσης - Χαιρετισμοί

κ. Βακάλης, Γενικός Διευθυντής Υδάτων
Καθ. Πάνος Βλαχόπουλος, VP Academic Affairs, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

06:30 PM - 07:30 PM
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Καθηγητής Μιχάλης Σκούλλος, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ

07:30 PM - 08:00 PM
«Βασικά στοιχεία διαχείρισης των υδάτων»

κ. Λουκάς Γεωργαλάς, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων

08:00 PM - 08:15 PM
«Διαχείριση υδατικών πόρων στην εποχή της κλιματικής κρίσης: Η χρήση φυσικών λύσεων»

Δρ. Στέλλα Αποστολάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος

08:15 PM - 08:30 PM
“Αναδεικνύοντας το Αδριάνειο Υδραγωγείο”

Δρ. Γιώργος Σαχίνης, Διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας, ΕΥΔΑΠ

08:30 PM - 09:00 PM
Light snack - wine
09:00 AM - 09:15 AM
Προσέλευση παρευρισκομένων
09:15 AM - 09:45 AM
Χαιρετισμοί

κ. Βασίλης Ζορμπάς Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
κ. Θάνος Μπελαλίδης, Επικοινωνιολόγος, Ειδικός σε θέματα βιωσιμότητας
Καθ. Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Τεχνικό Πανεπιστήμιο Δανίας; Πρόεδρος European Association of Environmental Resource Economists, Διευθύντρια Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΚ ΑΘΗΝΑ, Πρόεδρος SDSN Global Climate Hub, Συμπρόεδρος SDSN Europe (μαγνητοσκοπημένο μήνυμα)

09:45 AM - 10:00 AM
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CLIMATHON ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

«Εισαγωγή στο Climathon»
Κα. Λυδία Παπαδάκη, Υποψήφια Διδάκτορας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνήτρια ΕΚ ΑΘΗΝΑ
«Παρουσίαση πρόκλησης»
Δρ. Στέλλα Αποστολάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος


10:00 AM - 10:15 AM
Ice breaker & Διάλειμμα για καφέ
10:15 AM - 10:45 AM
Χωρισμός σε Ομάδες
10:45 AM - 11:45 AM
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1o

«Άσκηση ενσωμάτωσης δεικτών κλιματικής αλλαγής στο σχεδιασμό λύσεων. Χρήση εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE IP AdaptInGr»
Δρ. Σπυριδούλα Ντεμίρη, Συντονίστρια του LIFE-IP AdaptInGR for Green Fund
Δρ. Γιαννα Κιτσαρά, Φυσικός Περιβάλλοντος, Κλιματολόγος Εξωτερικός συνεργάτης Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών


11:45 AM - 01:15 PM
Ομάδες Εργασίας
01:15 PM - 01:30 PM
Παρουσίαση

«Κεντρικά σημεία στην ανάπτυξη και παρουσίαση της ιδέας σας: Εισαγωγή στα επιχειρηματικά μοντέλα, στις τεχνικές διαχείρισης έργου και σε συμβουλές για την παρουσίαση σας»
Κα. Λυδία Παπαδάκη, Υποψήφια Διδάκτορας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνήτρια ΕΚ ΑΘΗΝΑ

01:30 PM - 02:30 PM
Διάλειμμα για μεσημεριανό
02:30 PM - 03:00 PM
INSPIRATIONAL TALK

«Άσκηση σε εξωτερικά περιβάλλοντα: Θετικές ψυχολογικές επιδράσεις»
Δρ. Φρόσω Πατσού, Ψυχολόγος, Αθλητικός Ψυχολόγος
πρ. Αθλήτρια Εθνικής & Ολυμπιακής Ομάδας Στίβου – OLYMPIAN, Δήμος Αγίας Παρασκευής

03:00 PM - 03:30 PM
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2o

«Άσκηση υπολογισμού του υδατικού αποτύπωματος – Ιδέες για τη μείωση του υδατικού αποτυπώματος»
Δρ. Αναστασία Μισεγιάννη , Καθηγήτρια Περιβαλλοντικών Σπουδών και Χημείας, Συντονίστρια του Προγράμματος Περιβαλλοντικών Σπουδών, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

03:30 PM - 05:30 PM
Εργασία σε ομάδες
05:30 PM - 06:15 PM
Ενεργός Διαλογισμός – Καφές & Τσάι

κ. Σόφι Θέμελης, Executive Coordinator, Wellness, Pilates Instructor, ACG Health & Wellness Center

06:15 PM - 07:30 PM
Εργασία σε ομάδες - Προετοιμασία παρουσιάσεων
07:30 PM - 08:30 PM
Παρουσίαση ιδεών08:30 PM - 09:30 PM
Σύσκεψη επιτροπής - Dinner and Drinks
09:30 PM - 10:00 PM
Ανακοίνωση Νικητών | Βραβεία | Φωτογραφίες

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΡΡΟΗ


Ο υπολογισμός του υδατικού αποτυπώματός μας μας κάνει πιο ευαισθητοποιημένους στην κατανάλωση νερού. Μαθαίνουμε πόσο νερό χρησιμοποιείται για τα προϊόντα που αγοράζουμε και τις συνήθειές μας, και αυτό μπορεί να μας ενθαρρύνει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας ανάλογα.

Μέσω της ενημέρωσης, μπορούμε να γίνουμε πιο υπεύθυνοι καταναλωτές όσον αφορά τη χρήση του νερού και να συμβάλλουμε στη διατήρηση των υδάτινων πόρων του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και συνακόλουθα η πίεση στους υδάτινους πόρους.Ο υπολογισμός του υδατικού αποτυπώματός μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της εξοικονόμησης του νερού και της βιώσιμης χρήσης των υδάτινων πόρων.

Με την κατανόηση του υδατικού μας αποτυπώματος, μπορούμε να λάβουμε μέτρα για τη μείωσή του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μείωση της σπατάλης νερού στο σπίτι, την επιλογή πιο υπεύθυνων προϊόντων και υπηρεσιών, και την υποστήριξη της βιώσιμης γεωργίας και βιομηχανίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ


Η πλατφόρμα «Καλλιρόη» είναι ένας ιστότοπος με χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία, για να μάθουμε τα πάντα γύρω από την κατανάλωση και την εξοικονόμηση του νερού. Ένα εύκολο εργαλείο κάθε πολίτη για να συμβάλει στην έξυπνη διαχείριση των αποθεμάτων νερού με υπευθυνότητα για το μέλλον των παιδιών μας σε όλο τον πλανήτη. 

ΠΑΙΧΝΙΔΟΡΟΗ

Τώρα μπορείς να μετατρέψεις τη γνώση σε ροή που σώζει το νερό ! Παίξε και εξερεύνησε τους τρόπους εξοικονόμησης του νερού!


Οι περιπέτειες της νεράιδας Καλλιρόης και του Αστέρη

Οι περιπέτειες της νεράιδας Καλλιρόης και του Αστέρη

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλει ο χρήστης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για να απαντηθεί η επικοινωνία του.


TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER