Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας υλοποιεί ημερίδες Διαβούλευσης με θέμα την "2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών".

Ημερίδα Διαβούλευσης - Αλεξανδρούπολη 17/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Σέρρες 19/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Πάτρα 20/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Λαμία 23/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Αθήνα 24/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Καλαμάτα 26/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Θεσσαλονίκη 30/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Σύρος 31/10/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας 

Ημερίδα Διαβούλευσης - Κέρκυρα 2/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Ιωάννινα 3/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Κοζάνη 9/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Ναύπλιο 10/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Μυτιλήνη 20/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Μεσολόγγι 22/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Λάρισα 24/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης - Ηράκλειο 28/11/23

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας